Supreme Court Retains Death Penalty of Mumtaz Qadri

Supreme Court Retains Death Penalty of Mumtaz Qadri who killed Salman Taseer.


Previous
Next Post »